Wybór wykonawcy

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach informuje, że zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe z dnia 20 kwietnia 2022 r. na wykonanie zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach korpusu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach”. W wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego wybrano następującego wykonawcę:

Pracownie Konserwacji Zabytków RENOMA Hanna Rubnikowicz – Góźdź

ul. Mohna 71/3, 87 – 100 Toruń

oferta, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru, uzyskała największą ilość punktów (96,26)
cena netto oferty: 174 216,02 zł
cena brutto oferty: 214 285,71 zł
okres gwarancji: 7 lat