Prace konserwatorskie i restauratorskie

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach w związku z realizacją zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach korpusu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pluskowęsach” zaprasza do składania ofert cenowych.

Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 przedmiar prac
Załącznik nr 3 oświadczenie
Załącznik nr 4 oświadczenie
Załącznik nr 5 klauzula zgody
zapytanie ofertowe