Prace konserwatorskie

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach – I ETAP – ściana południowa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest kontynuacja prac konserwatorskich i budowlanych przy elewacji południowej kościoła o powierzchni ogółem 38,5 m2 obejmujących:

  • prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji ceglanej i kamiennej;
  • nadzór konserwatorki;
  • dokumentację konserwatorską;
  • rusztowania, wywóz i utylizację gruzu.

 

Szczegółowe informacje zawarto w dokumentacji  poniżej: