Unieważnienie przetargu

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2020

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach, na podstawie Rozdziału XV Zapytania ofertowego, informuje, że z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, unieważnia zapytanie ofertowe nr 1/2020.

Jednocześnie Zamawiający dziękuje za złożenie ofert i informuje, że w przypadku zmiany niekorzystnych dla Zamawiającego okoliczności, ponowi zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu pn. „Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach- I ETAP- ściana południowa”.