Wybór wykonawcy

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach- I ETAP- ściana południowa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  informuje o rozstrzygnięciu postępowania.

Najwyższą ilość punktów: 100 pkt w ustalonych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert otrzymała:

Firma Usługowo-Handlowa
ANIMAR Marzena Aniołowska
Ul. Rapackiego 62
86-300 Grudziądz

UZASADNIENIE: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i oferta jest najkorzystniejsza pod kątem przyjętych w postępowaniu kryteriów.