Unieważnienie postępowania

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach korpusu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pluskowęsach”.

Postępowanie unieważnia się bez podania przyczyny na podstawie rozdz. XIII pkt.  3  zapytania ofertowego z dnia 20 kwietnia 2022 r.